Missie & visie

De Willem II Jeugdopleiding: dé levensader van de Tricolores.

Missie
De missie van de Willem II Jeugdopleiding is om zoveel mogelijk spelers in de regio zo goed en zo lang mogelijk te beïnvloeden om uiteindelijk zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers door te laten stromen naar het eerste elftal.

Daarom is ook de ambitie om zoveel mogelijk spelers uit de regio tot profvoetballer op te leiden en minder spelers uit andere delen van het land naar Tilburg te halen. Het doel voor de regio is dat er zoveel mogelijk kinderen plezier beleven aan de sport, de kinderen gezond opgroeien en dat het algehele voetbalniveau in de regio verbetert.

Waarom is de regio zo belangrijk voor Willem II?
Willem II ziet het belang van een sterk regionaal karakter. De waarden en cultuur van de club moeten bewaakt worden en in de toekomst gewaarborgd blijven. Dit zorgt ervoor dat de identiteit van de Tricolores behouden blijft. De waarde van een zelfopgeleide speler uit de regio, moet niet worden onderschat. 

De jeugdopleiding van een club kan op verschillende manieren worden gebruikt. De twee vaak voorkomende manieren zijn; 

  • Zelf opleiden en beïnvloeden van spelers uit de regio (aantal jeugdspelers die beschikbaar zijn in het gebied waar je in wil werken)
  • Selecteren/scouten door vooral te focussen op een klein aantal jeugdspelers per leeftijdscategorie (ook binnen het gebied dat je afspreekt om spelers te scouten). 

Willem II is een opleidingsclub. Dit zit in het DNA van de club en mag niet verloren gaan. De club staat dus voor zélf opleiden. Dat betekent: beïnvloeden van spelers op jonge leeftijd bij de amateurclubs in de regio en later bij de opleidingsteams in de eigen opleiding. Daarnaast staat de ontwikkeling van een jeugdspeler bij de Willem II Jeugdopleiding voorop en wil de club niet dat kinderen veel tijd kwijt zijn aan lange reistijden.

Visie
De visie van de Willem II Jeugdopleiding om de doelstellingen te behalen bestaat uit drie fases:

Fase 1
Iedere beginnende voetballer verdient een goede coach. Door samen te werken met amateurclubs en met ons eigen trainingsplan willen we zoveel mogelijk jonge voetballertjes beïnvloeden door middel van goede coaches. Het zo lang mogelijk spelen bij de eigen amateurclub met eigen vriendjes, is voor Willem II erg belangrijk. Hierdoor ontwikkelen jonge spelers passie en is er genoeg tijd over om tijd door te brengen met vriendjes. Kinderen moeten in de overtuiging van Willem II zoveel mogelijk spelen en niet te snel in strak georganiseerde omgeving opgroeien. Creativiteit voor voetballers is enorm belangrijk om succesvol te kunnen worden. Die creativiteit wordt in de ogen van de Willem II Jeugdopleiding het best ontwikkeld als kinderen vrij kunnen spelen. Dit wordt door Willem II gestimuleerd en het liefst in een veilige omgeving dichtbij huis.

Fase 2
Ons eerste jeugdteam in de Willem II opleiding is Willem II onder 12. Deze groep moet dus bestaan uit veel spelers uit de regio die al enkele jaren bij hun eigen amateurclub en in onze Vooropleiding kennis hebben gemaakt met voetbal en Willem II. Bewust kiest Willem II voor een jeugdteam voor spelers onder 12 jaar. Een jaar vóór de middelbare school. Hierdoor kunnen de spelers ontdekken of Willem II en de opleiding bij hun past. Hierdoor kunnen de ouders en speler een goede keuze maken om vanaf Willem II onder 13 te kiezen voor Willem II en de middelbare school die aan Willem II verbonden is. In principe volgen alle spelers het traject dan ieder geval tot en met Willem II onder 15.

Fase 3
Vanaf Willem II onder 16 start het echte topsport traject. Vanaf deze leeftijd kan een speler goed zelf beslissen of de topsport bij hem past. Topsport vraagt namelijk om vele offers en daar moet een prijs voor worden betaald. De bereidheid van een jeugdspeler (en ouders) om zich te committeren aan het topsporttraject kan alleen de speler zelf inschatten.

De strategie van de Willem II Jeugdopleiding is ook gebaseerd op enkele waarden en overtuigingen. Die bepalen de keuzes die we maken:

  1. Voorspellen wie het wel gaat halen en wie niet, kan niet. De ontwikkeling van spelers verloopt non-lineair en daardoor heeft voorspellen geen zin.
  2. Willem II gelooft in ontwikkeling. Heel veel zaken kunnen worden ontwikkeld en de mens is in staat om veel te leren.
  3. Eerst beïnvloeden door goede voetbaltraining, daarna pas voorzichtig selecteren.
  4. Intrinsieke motivatie is een belangrijke factor bij het selecteren voor jeugdspelers.
  5. Jeugdspelers uit de regio hebben over het algemeen meer met Willem II en versterken daardoor het DNA. Nu, maar ook in de toekomst.

Opleiden van voetballers is moeilijk en ingewikkeld. Er is geen wiskundige formule die succes garandeert. 
Het uitgangspunt van de Willem II Jeugdopleiding is dat pas op de lange termijn kan worden geconcludeerd of de opleiding succesvol is of niet. Later wordt pas duidelijk of de jongens die bij Willem II zijn opgeleid, gelukkig en gezond zijn. Het doel is dat Willem II daar een positieve bijdrage aan levert